Az Ágasvár Turista Egyesület közhasznúsági jelentése a 2004. évre vonatkozóan

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 19. § 2. bekezdése szerint a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A hivatkozott törvény rendelkezésének megfelelően közhasznúsági jelentésünket az alábbiakban adjuk közre:

A turista egyesület bemutatása:

Az egyesület adatai:

 • Neve: ÁGASVÁR Turista Egyesület
 • Székhelye: H–2114 Valkó, Béke u. 27.
 • A turista egyesület a 2003. év április hó 12. napján kelt alapító okirattal jött létre. A Pest Megyei Bíróság az 1998. évi II. tv. 15. § 1. bekezdése alapján a Pk.60267/2003/2. számú jogerős bírósági határozata szerint az ÁGASVÁR Turista Egyesületet a 3728 sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. Jelenleg, a 2004. július 24–én elfogadott módosított alapszabály értelmében működik.
 • Közhasznúsági besorolása: A Pest Megyei Bíróság a 3728 sorszám alatt nyilvántartott ÁGASVÁR Turista Egyesületet az 1997. évi. CLVI. Tv. 22. § 3. bekezdése alapján 2004. év augusztus hó 25. napjától kezdődően közhasznú szervezetnek minősíti.

Az elnökség tagjai:

 • elnök: Juhász János
 • elnökségi tagok: Juhász János (elnök), Batonai András (alelnök), Kocsis Beáta (titkár)

Az egyesület célja: Az ÁGASVÁR Turista Egyesület 2003-ban alakult érdekszervező társadalmi szervezet funkcióval. Tevékenységét két éve folyamatosan végzi. Céljai elsősorban a természetvédelemmel, a környezetvédelemmel, a környezettudatos életmóddal, oktatással, az egészséges életmódra neveléssel és a sporttal állnak összefüggésben. Közhasznú tevékenységei: Az egyesület a fenti célok elérésére az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

 • Túrákat, expedíciókat, találkozókat, táborokat és tanfolyamokat szervez,
 • A turista és hegymászó múlt és kultúra kutatásával foglalkozik,
 • Melynek keretén belül kiadványok gondozását is feladatai között tudhatja be,
 • Ismeretterjesztést végez a fenntartható fejlődés és a környezet megőrzése érdekében,
 • Menedékházakat működtet és tart fenn,
 • A természetbarát kultúrának a társadalmi elismertségét igyekszik fokozni helyi programokkal.

Az egyesület jellege: Turista egyesület.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló:

Az ÁGASVÁR Turista Egyesület 2004–ben a közhasznú feladataiként meghatározottak közül megkülönböztetett figyelmet fordított a környezetvédelemre, a sportra, és az egészséges életmódra nevelésre és oktatásra. Ennek fényében több szinten is előrelépéseket könyvelhetünk el:

 • Megalakulásunk óta, így 2004-ben is, 2 havonta folyamatosan szemétszedő-túrákat rendezünk a Nyugati-Mátrában.
 • A Csörgő-patak vízgyűjtő területének bejárása nyílt túra keretében 2004. márciusában, áprilisában és júniusában. A bejárás célja az volt, hogy a tarvágások és a helytelen erdőgazdálkodás következményeit megpróbáljuk szemléltetni.
 • Egyesületünk, tevékenysége keretében, tanösvény útvonalak kialakítását szervezi. Ezeknek az útvonalaknak a kijelölése érdekében tagjai, egy közös túra keretében, többször is bejárták ezeket a leendő útvonalakat 2004. márciusa, áprilisa során.
 • Egyesületünk tagjai a megalakulásunk óta, így 2004-ben is folyamatosan – és térítésmentesen – munkálkodnak a Csóka-kőnél és a Bárány-kőnél található sziklamászó-iskolák karbantartásán.
 • 2004. során is folyamatosan dolgoztunk azon, hogy a Mátrai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területén található védett állat- és növényfajok előfordulási helyeit – biológusok és ökológusok szakmai tanácsadása mellett – mind részletesebben feltérképezzük.
 • Megalakulásunk óta rendszeresen szervezünk kötetlen vitaesteket a környezet- és természetvédelem, valamint a természetjárás és az erdőgazdálkodás követelményeinek és érdekeinek egyeztetése céljából. Ezek helyszíne általában az ágasvári turistaház.
 • Megkerestünk több civil és egyéb szervezetet, s egy jól működő kapcsolatrendszert építettünk ki. Ennek segítségével több program és rendezvény közös szervezés alatt kerül/t/ megrendezésre. Ezzel az egyébként költségesebb programok is könnyebben elérhetővé válthatnak az érdeklődők részére.
 • Egyesületünk szervezésében, tagjaink vezetésével több kislétszámú magashegyi utat bonyolítottunk le, amelyeken külsős érdeklődők ingyenesen vehettek részt. Ezen útjaink célja, hogy a magashegyi körülményekre és a különleges felkészülés fontosságára felhívjuk általuk az érdeklődők figyelmét.

Az Egyesület kiemelkedő rendezvényei, konkrét programjai:

- Hegyikerékpáros hétvége Ágasváron 2004. március 9-től 11-ig. A rendezvény a Merida Maraton Team-mel közösen került megrendezésre. Résztvevők száma: 16 fő.

- Nyílt túra és szemétszedés a Nyugati-Mátrában, közgyűlés és előadások vetítéssel az Ágasvári Turistaházban 2004. április 23-tól 25-ig. Résztvevők száma: 18 fő.

- Nyílt magashegyi túra 2004. július 9-től 11-ig az ausztriai Schneebergen. Résztvevők száma: 3 fő. A túrát Egyesületünk előzetes szervezése alapján egyik tagunk vezette, a részvétel önköltséges volt.

- Hegyikerékpáros hétvége Ágasváron 2004. Augusztus 20-tól 22-ig. A rendezvény a Merida Maraton Team-mel közösen került megrendezésre. Résztvevők száma: 25 fő.

- Nyílt magashegyi túra 2004. augusztus 12-től 17-ig az Ötz-völgyi Alpokban. Résztvevők száma: 8 fő. A túrát Egyesületünk előzetes szervezése alapján egyik tagunk vezette, a részvétel önköltséges volt.

- Az Egyesület tagjainak közös túrája a Muzsla és Ágasvár környékén 2004. október 22-től 24-ig. Résztvevők száma: 16 fő.

- Nyílt magashegyi túra 2004. október 29-től november 1-ig a Magas-Tátrában. Résztvevők száma: 5 fő. A túrát Egyesületünk előzetes szervezése alapján egyik tagunk vezette, a részvétel önköltséges volt.

- Nyílt túra Ágasvár és a Csörgő-völgy körzetében, szemétszedés és előadások vetítéssel 2004. november 12-től 14-ig. A rendezvény a Salgótarjáni Hegymászó Klubbal közösen került megrendezésre. Résztvevők száma: 30 fő.

- Évzáró túrák, sziklamászás és barlangászat előadásokkal, élménybeszámolókkal és vetítésekkel 2004. december 30-án és 31-én. A rendezvény a Salgótarjáni Hegymászó Klubbal és a Tolerancia Barlangász Klubbal közösen került megrendezésre. Résztvevők száma: 35 fő.

A felsorolt közhasznú tevékenységeink megvalósításához az anyagi forrást a befizetett tagdíjak, a  megkapott támogatások, valamint a rendezett események bevételei adták.

2004 során az Egyesületen belül kialakítottunk egy pályázatfigyelő rendszert, és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására munkamegosztási tervet készítettünk a rendszer működtetésében részt vevő tagjaink és az egyesületi tisztségviselők számára. Ezáltal a 2005–ös évben remélhetőleg sokkal több lehetőségünk nyílik céljaink megvalósítására. A legjelentősebb tervezett események 2005-re:

- Magashegyi mászóexpedíció a Monte Rosa csoporban található Dufourspitze és a Grand Paradiso csúcsára 2005. augusztus 1-től 11-ig.

- Az ország más területein működő, túrázással, hegyisportokkal és természetvédelemmel foglalkozó egyesületek számára közös hétvége szervezése 2005. október 7-től 9-ig az Ágasvári Turistaházban.

- Az elmúlt évinél több nyílt külföldi túra szervezése kezdő magashegyjárók számára.

- A tavalyi év során több alkalommal bejárt és kijelölt tanösvény-útvonal kialakítása, illetve annak megkezdése. Összességében megállapítható, hogy az egyesület 2004–ben megfelelt a közhasznúsági feladatainak.

Számviteli beszámoló:

A 2004–es bevételek fedezték a kiadásainkat. Összességében a bevételi oldal a terveink szerint alakult és mivel rendkívüli kiadásaink nem jelentkeztek így a tervekhez tudtuk igazítani a kiadásainkat. A számszerűsített értékeket az Egyesület egyszerűsített éves beszámolójához mellékletként készítet, és egyúttal jelen közhasznúsági jelentéshez is mellékletként becsatolt kiegészítő melléklet tartalmazza.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az előző pontban megjelölt és hivatkozott melléklet tartalmazza azon adatokat, amelyek az egyesület anyagi helyzetét ismertetik.

A cél szerinti juttatások kimutatása:

Az egyesület 2004–ben cél szerinti juttatást nem kapott.

Központi költségvetési szervtől kapott támogatások mértéke:

A egyesület 2004–ben költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól támogatást nem kapott.

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke és összege:

Az Egyesület a tisztségviselőinek 2004. év  folyamán semmilyen pénzbeli vagy egyéb anyagi juttatást, támogatást nem nyújtott. Jelen közhasznúsági jelentésben foglaltak az Egyesület 2005. április 21-én tartott éves rendes közgyűlésén elhangzottak, és jelen közhasznúsági jelentést az Egyesület 2005. április 21-én tartott éves rendes közgyűlése megtárgyalta és elfogadta. Mátraszentimre-Ágasvár, 2004. április 26. napján Juhász János elnök Melléklet: - kiegészítő melléklet a 2004. december 31-i egyszerűsített éves beszámolóhoz

Letölthető dokumentumok:

Ágasvár Turista Egyesület - Köszhasznúsági jelentés 2004