Az Ágasvár Turista Egyesület közhasznúsági jelentése a 2006. évre vonatkozóan

I.    ÁLTALÁNOS RÉSZ

Egyesület bemutatása

Az egyesületet 2003. szeptember 10-én jegyezte be a pest megyei Bíróság az 4.Pk.60.267/2003/4.  számon.

Az egyesület fő tevékenysége: túrázás, hegymászás, hegyi programok szervezése, menedékházak működtetése, túrák, expedíciók, táborok, tanfolyamok szervezése.

Az egyesület képviselője: Juhász János

    Batonai András

    Kocsis Beáta

Az egyesület székhelye: 2114, Valkó, Béke u. 27.

Az egyesület 2004. augusztus 25-től közhasznúnak minősül a Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.267/2003/8. számú határozata alapján.

SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI

Az egyesület egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett, ennek megfelelően könyvelését az egyszeres könyvvitel rendszerében végzi.

A mérleg fordulónapja: december 31.

BESZÁMOLÓ

Egyesület bevételei:

  • alaptevékenységből: 3. 966. 060 Ft
  • tagdíjból: 14. 400 Ft
  • egyéb bevételek:
  • 1%: 212. 795 Ft
  • adomány: 2. 120. 000 Ft
  • pályázat: 1. 747. 733 Ft

Összesen: 8. 060. 988 Ft.

A támogatásokat 13 fő magánszemély ajánlotta fel adományként, melyről adóigazolást állítottunk ki.

Kiadások:

  • anyagi jellegű: 4. 744. 238 Ft
  • egyéb: 2. 223. 048 Ft

Összesen: 6. 967. 286 Ft

Eredmény: 1. 093. 702 Ft

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Az egyesületnél munkavállaló nincs alkalmazásban.

Az egyesületnek köztartozása nincs.

A vezető tisztviselők tiszteletdíjat nem kaptak.

A mérleg adatai a kerekítés szabályai szerint készültek.

Valkó, 2007-05-10

Juhász János

Egyesületünk 2003. áprilisában alakult egy baráti társaság kezdeményezéséből, 2004 szeptembere óta pedig már közhasznú szervezetként működik.

A megalakulásban és jelenlegi működésünkben kulcsfontosságú szerepet töltött és tölt be az Ágasvári Turistaház, amely számunkra sokkal több egy hangulatos épületnél vagy szálláshelynél. A turistaház jelenti azt a kapcsolódási pontot, amely tagságunk nagy részét összekovácsolta, és amelyben rendezvényeink és programjaink jelentős része bonyolódik. Az évek során Ágasvár egésze egy közös céllá vált, melynek megőrzéséért és fejlesztéséért mindannyian elkötelezettséget és felelősséget érzünk.

Céljainkat és gondolkodásmódunkat tekintve több szempontból is eltérünk a hazai természetjáró egyesületek többségétől, mi ugyanis a természetjáráshoz, az outdoor tevékenységekhez alapvetően sportos hozzáállással közelítünk. A sportos szemléletmód ugyanakkor nem feltételezi, hogy tagjaink kizárólag versenysportolók lennének. Sőt, hegy-és sziklamászók, hegyikerékpárosok, tájfutók, és teljesítménytúrázók mellett természetvédők, íjászok, hobbykerékpárosok, amatőr csillagászok és ornitológusok is megtalálhatók sorainkban.

Az Egyesület működésének adminisztratív és szervezési hátterét, programjaink minőségét tagjaink alapszakmái is biztosítják, ugyanis profi sportemberek mellett határőrtiszt, jogász, közgazdász, fizikus, informatikus mérnök és turisztikai szakember is van közöttünk.

Tevékenységünket a lehető legteljesebb mértékben hatja át a környezettudatos szemléletmód, a természet- és környezetvédelem. Nem csak támogatunk, hanem kezdeményezünk is olyan akciókat, amelyek szakemberek- biológusok, fizikusok, ökológusok- bevonásával kívánnak megvalósítani természetvédelmi célú vizsgálatokat, ökoprojekteket.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük szűkebb működési területünk- Ágasvár környéke és a nyugati-Mátra- állat- és növényvilágának, az erdők állapotának alakulását, részt veszünk a természeti értékek megőrzésére irányuló akciókban, rendszeresen tartunk szemétszedő és hulladékgyűjtő túrákat.

Meggyőződésünk, hogy ha a természetben rejlő rekreációs lehetőségeket sportos szemlélettel igyekszünk kihasználni, akkor ez a lehető legszélesebb körben segíti elő a társadalom környezettudatos szemléletének fejlesztését, egészségének megőrzését.

Rendszeresen szervezünk gyalogos és kerékpáros nyílt túrákat, melyeken általában több távon is lehet indulni. Állandó működési helyünkön- az Ágasvári Turistaházban- a különböző aktív programokon túl előadásokat és vetítéseket is tartunk, melyeken tagjaink és meghívott vendégek számolnak be élményeikről. Ezen előadások során különösen nagy hangsúlyt fektetünk távoli, érintetlen tájak (elsősorban hegyvidék) bemutatására. Programjaink ingyenesek.

2006-ban hat nyílt túrát szerveztünk, a résztvevők száma 112 fő volt. Öt alkalommal rendeztünk vetítéssel egybekötött előadást, a résztvevők száma 321 fő. Egyesületünk tagjai négy alkalommal jártak hosszabb időre magashegységekben, ahol a kitűzött célt elérték. Négy tábor szervezésében vettünk részt Ágasváron, melyeknek összlétszáma 287 fő volt. Környezetvédő tábor, 2 túratábor, és csillagásztábor került lebonyolításra Egyesületünk szervezésében. Helyi érintettségünknél fogva részt veszünk a Csörgő-völgy rekultivációjában és a környék ökoturisztikai feltárásában. Együttműködő partnereink: Mobilitás, NCA, BNP, MCSE, Mátraszentimre Önkormányzat, Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola, Mátraszentimre Általános Iskola. A Bükki Nemzeti parkkal közösen természetvédelmi oktatást szerveztünk általános iskolások részére.

1%-os beszámoló

Az Ágasvár Turista Egyesület 2006 évben 212. 795 forint adományt kapott adó 1% felajánlásából. Ezt az összeget az Egyesület a Turistaház fenntartására és túrafelszerelés vásárlására fordította.

Köszönjük!

Ágasvár Turista Egyesület

A 2006. évi jelentés letöltése

A 2006. évi 1%-os beszámoló letöltése