Az Ágasvár Turista Egyesület közhasznúsági jelentése a 2005. évre vonatkozóan

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 19. § 2. bekezdése szerint a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A hivatkozott törvény rendelkezésének megfelelően közhasznúsági jelentésünket az alábbiakban adjuk közre:

ÁGASVÁR TURISTA EGYESÜLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2005. DECEMBER 31-i EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

VALKó, 2006. 05. 25.

JUHÁSZ JÁNOS

I . ÁLTALÁNOS RÉSZ

Egyesület bemutatása Az egyesületet 2003. szeptember 10-én jegyezte be a Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.267/2003/4. számú számon. Az egyesület fő tevékenysége: túrázás, hegymászás, hegyi programok szervezése, menedékházak működtetése, túrák, expedíciók, táborok, tanfolyamok szervezése.

Az egyesület képviselője:

Juhász János, Batonai András, Kocsis Beáta

Az egyesület székhelye: 2114, Valkó, Béke u. 27.

Az egyesület 2004. augusztus 25-től közhasznúnak minősül a Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.267/2003/8. számú határozata alapján.

III. SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI

Az egyesület egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett, ennek megfelelően könyvelését az egyszeres könyvvitel rendszerében végzi. A mérleg fordulónapja: december 31.

III. BESZÁMOLÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Pénzeszközök Az egyesület pénzeszköze: 55. 998 Ft. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: -1. 278. 809 Ft.

Az egyesület bevételei:

 • támogatások: 510. 000 Ft.
 • tagdíj: 20. 400 Ft.
 • egyesületi bevétel alaptevékenységből: 3. 623. 225 Ft.
 • összesen: 4. 153. 625 Ft.

A támogatásokat négy fő magánszemély ajánlotta fel adományként, melyről adóigazolást állítottunk ki.

Kiadások:

 • anyagjellegű: 3. 053. 552 Ft.
 • egyéb: 2. 378. 882 Ft.
 • összesen: 5. 432. 434 Ft.

IV. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Az egyesületnél munkavállaló nincs alkalmazásban. Az egyesületnek köztartozása nincs. A vezető tisztviselők tiszteletdíjat nem kaptak. A mérleg adatai a kerekítés szabályai szerint készültek.

V. KIEGÉSZÍTŐ ADATOK AZ EREDMÉNY-LEVEZETÉSHEZ

Bevételek:

 • szállásdíjból: 1. 649. 000 Ft.
 • étkeztetésből: 1. 974. 225 Ft.
 • tagdíj: 20. 400 Ft.
 • adomány: 510. 000 Ft.
 • összesen: 4. 153. 625 Ft.

Kiadások:

 • anyagi jellegű: 3. 053. 552 Ft.
 • irodaszer, nyomtatvány: 15. 450 Ft.
 • fénymásolás, nyomdai költség: 82. 030 Ft.
 • posta, távközlési költség: 256. 163 Ft.
 • folyóirat, szakkönyv: 43. 832 Ft.
 • gépjármű használati díj: 1. 064. 812 Ft.
 • bérleti díj: 4. 000 Ft.
 • bankkamat, forgalmi jutalék: 25. 580 Ft.
 • egyéb költségek: 846. 955 Ft.
 • idegenforgalmi adó: 40. 060 Ft.
 • összesen: 5. 432. 434 Ft.

Valkó, 2006. 05. 25.

JUHÁSZ JÁNOS

Egyesületünk 2003. áprilisában alakult egy baráti társaság kezdeményezéséből, 2004 szeptembere óta pedig már közhasznú szervezetként működik.

A megalakulásban és jelenlegi működésünkben kulcsfontosságú szerepet töltött és tölt be az Agasvári Turistaház, amely számunkra sokkal több egy hangulatos épületnél vagy szálláshelynél. A turistaház jelenti azt a kapcsolódási pontot, amely tagságunk nagy részét összekovácsolta, és amelyben rendezvényeink és programjaink jelentős része bonyolódik. Az évek során Ágasvár egésze egy közös céllá vált, melynek megőrzéséért és fejlesztéséért mindannyian elkötelezettséget és felelősséget érzünk. Céljainkat és gondolkodásmódunkat tekintve több szempontból is eltérünk a hazai természetjáró egyesületek többségétől, mi ugyanis a természetjáráshoz, az outdoor tevékenységekhez alapvetően sportos hozzáállással közelítünk. A sportos szemléletmód ugyanakkor nem feltételezi, hogy tagjaink kizárólag versenysportolók lennének. Sőt, hegy-és sziklamászók, hegyikerékpárosok, tájfutók, és teljesítménytúrázók mellett természetvédők, íjászok, hobbykerékpárosok, amatőr csillagászok és ornitológusok is megtalálhatók sorainkban.

Az Egyesület működésének adminisztratív és szervezési hátterét, programjaink minőségét tagjaink alapszakmái is biztosítják, ugyanis profi sportemberek mellett határőrtiszt, jogász, közgazdász, fizikus, informatikus mérnök és turisztikai szakember is van közöttünk. Tevékenységünket a lehető legteljesebb mértékben hatja át a környezettudatos szemléletmód, a természet- és környezetvédelem. Nem csak támogatunk, hanem kezdeményezünk is olyan akciókat, amelyek szakemberek- biológusok, fizikusok, ökológusok- bevonásával kívánnak megvalósítani természetvédelmi célú vizsgálatokat, ökoprojekteket. Folyamatosan figyelemmel kísérjük szűkebb működési területünk-Agasvár környéke és a nyugati-Mátra- állat- és növényvilágának, az erdők állapotának alakulását, részt veszünk a természeti értékek megőrzésére irányuló akciókban, rendszeresen tartunk szemétszedő és hulladékgyűjtő túrákat. Meggyőződésünk, hogy ha a természetben rejlő rekreációs lehetőségeket sportos szemlélettel igyekszünk kihasználni, akkor ez a lehető legszélesebb körben segíti elő a társadalom környezettudatos szemléletének fejlesztését, egészségének megőrzését.

Rendszeresen szervezünk gyalogos és kerékpáros nyílt túrákat, melyeken általában több távon is lehet indulni. Állandó működési helyünkön- az Agasvári Turistaházban- a különböző aktív programokon túl előadásokat és vetítéseket is tartunk, melyeken tagjaink és meghívott vendégek számolnak be élményeikről. Ezen előadások során különösen nagy hangsúlyt fektetünk távoli, érintetlen tájak (elsősorban hegyvidék) bemutatására. Programjaink ingyenesek. 2005-ben hat nyílt túrát szerveztünk, a résztvevők száma 216 fő volt. Öt alkalommal rendeztünk vetítéssel egybekötött előadást, a résztvevők száma 168 fő. Egyesületünk tagjai négy alakalommal jártak hosszabb időre magashegységekben, ahol a kitűzött célt elérték. Négy tábor szervezésében vettünk részt Ágasváron, melyeknek összlétszáma 220 fő volt. Környezetvédő tábor, 2 túratábor, és csillagásztábor került lebonyolításra Egyesületünk szervezésében. Helyi érintettségünknél fogva részt vettünk a mátrakeresztesi árvízvédelmi munkálataiban, a helyreállításban. Dokumentáltuk a Csörgő-patak völgyének drámai változásait 2006. évre tervezett operatív programok: nyolc nyílttúra szervezése és lebonyolítása a Mátra területén, lehetőség szerint egyre több fiatal bevonásával. Hat alkalommal szerepel terveink között élménybeszámoló, vetítés, környezetvédelmi szakmai program szervezése.

2006-ban is megrendezésre kerülnek már hagyományosnak mondható táboraink; idén hat alkalommal, melyeken előzetes becslések szerint a résztvevők száma várhatóan 360 fő lesz. Ebben az évben elkezdjük az Ágasvári Turistaház környékének rekultivációját, szennyvíztisztítót építünk, megkezdődik egy ökoturistaház, zöldsportcentrum kialakítása, amely már akadálymentesített lesz, ezáltal biztosítva a sérült és fogyatékkal élő emberek számára is az itt-tartózkodást. Oktatási- és sportprogramjaink keretében lehetőséget biztosítunk a nagycsaládosok gyermekeinek kedvezményes táborozásra, a környéken élő marginalizálódó, leszakadó népesség gyermekeinek a környezettudatos viselkedés elsajátítására, számukra elérhetetlen sportok megismerésére. A turistaház jó helyszínt biztosít a demokrácia oktatására audiovizuális eszközökkel. Együttműködünk egyesületekkel, szövetségekkel, ernyőszervezetekkel a civil társadalom kohéziójának megteremtése és erősítése céljából.

Egyesületünk működéséhez szükséges anyagi erőforrásokat tagdíjakból, adományokból, cél szerinti vállalkozási tevékenységből és -reményeink szerint- állami támogatásból szerzi.

2006 évi bevételi tervünk 7. 818. 000 Ft, ebből saját forrás 6. 010. 000 Ft, igényelt NCA támogatás 1. 808. 000 Ft. Bérjellegű kiadásokra 400. 000 forintot számolunk; saját forrás 200. 000 Ft, igényelt támogatás 200. 000 Ft. Ebből fedezzük előadóink tiszteletdíját, alkalmi munkavállalóink bérköltségét. Dologi kiadásokra 909. 000 forintot szánunk, melyből a saját forrás 559. 000 Ft, igényelt támogatás 350. 000 Ft. Ebből fedezzük a Turistaház bérleti díját, a szemétdíjat, működtetési- és karbantartási költségeket, tisztítószereket, kis értékű eszközöket. Az igényelt támogatás a Turistaház egy évi bérleti díja. Felhalmozási kiadásokra 2. 500. 000 forintot szánunk. Ebből saját rész 1. 500. 000 Ft, igényelt támogatás 1. 000. 000 Ft. Az önrészből szennyvíztisztítót építünk, ehhez szükséges még 200. 000 Ft támogatás, a fennmaradó részből projektort, új diavetítőt és EU-szabványú aggregátort kívánunk vásárolni, amelyek tíz évre garantálják programjaink biztos működését. Egyéb kiadásokra 4. 009. 000 forintot terveztünk, ebből a saját rész 3. 751. 000 Ft, igényelt támogatás 258. 000 Ft. Ebből fedezzük kommunikációs költségeinket; folyóiratokat, könyveket, kiadványokat vásárolunk, közigazgatási eljárási, banki költségeink, tagsági kártyánk előállításának árát.

Támogatjuk egyesületünk tagjainak külföldi tanulmányútjait, szakmai képzési költségeit, honlapunk költségeit. Az igényelt támogatásból telefon, Internet és honlap fenntartási költségeinket fedezzük. A pályázott összeget 1. 808. 000 forintot előadóink tiszteletdíjára, Turistaház bérleti díjára, audiovizuális, energiatermelő berendezések vásárlására, telefon és infokommunikacios eszközök fenntartására kívánjuk használni, melyek megegyeznek cél szerinti közhasznú tevékenységeink költségeivel.